dagen
uren
minuten
seconden

Wil jij ook slanker of gespierder worden met OERsterk? Nu met 50 euro voordeel én een gratis tweede account voor je (sport)buddy
  Lees meer >>

De blinde vlek in deze gezondheidscrisis

Per zaterdag 25 september 2021 doen wij in onze vrije samenleving in Nederland aan uitsluiting. Alles onder het mom van de volksgezondheid.

De samenleving lijkt ook uiteen te vallen in gevaccineerd versus ongevaccineerd én voor of tegen de testsamenleving en het coronabewijs.

De vraag die ik interessant vind: bevordert de uitsluiting op basis van een QR-code ook echt de volksgezondheid of worden we onbewust alleen maar zwakker doordat we de oorzaak van de oorzaak niet goed in beeld hebben en niet goed snappen?

In deze video wil ik het hebben over de oorzaak van de oorzaak en mijn verlangen naar een inclusieve verbonden samenleving, en welke stappen daarvoor nodig zijn.

Is het terecht dat de overheid nu naar de ongevaccineerden wijst?

Vaccineren heeft voor mensen die vatbaar zijn – zoals chronisch zieken en ouderen – een gunstig effect. Hun immuunsysteem is verzwakt waardoor er een grotere kans is dat de immuunrespons tekort schiet en er complicaties optreden, waardoor de kans groter is dat deze mensen zonder vaccinatie in het ziekenhuis of zelfs op de IC komen.

De kwetsbaren hebben zich allemaal kunnen laten vaccineren, en de meesten hebben dit ook gedaan. Want vaccineren doe je vooral voor jezelf. De coronavaccins zijn vooral ontwikkeld om ervoor te zorgen dat je minder klachten krijgt na besmetting, en dus minder snel in het ziekenhuis belandt en hiermee de zorg belast. Mensen kunnen na vaccinatie echter nog steeds geïnfecteerd raken en ook anderen besmetten. Ook een gevaccineerde persoon kan dus een besmettingshaard zijn richting andere mensen, waaronder kwetsbaren bij wie het vaccin onvoldoende werkzaam is.

Er zijn ook veel gezonde mensen. Zij hebben een gezonde immuunrespons, en het coronavirus onschadelijk maken is voor deze groep geen enkel probleem. Het resultaat is een sterke en langdurige natuurlijke immuniteit, die volgens alle onderzoeken veel langer en beter aanhoudt in vergelijking met gevaccineerde personen.

De kernvraag is: zou er wel een pandemie zijn geweest als onze immuunsystemen optimaal zouden werken? Wat als de overheid een gezonde leefstijl zou faciliteren met als gevolg een sterke immuunrespons?

Want is het virus het probleem of het terrein waarin het virus kan toeslaan, dus de verzwakte gastheer? Of nog concreter geformuleerd: is het probleem niet een verzwakt immuunsysteem van de mens waardoor een virus kan toeslaan?

Want daar ligt de revolutie op de lange termijn. Gevaccineerd of ongevaccineerd zegt helaas niets over gezond of ongezond.

Want waar het om zou moeten gaan is Metabole Gezondheid.

Een obese man of vrouw – dus metabool ongezond en een verzwakte immuunrespons – mag met het coronabewijs bij de McDonalds een hamburgermenu en grote cola halen.

Een metabool gezonde persoon die ongevaccineerd is mag zonder QR-code niet in een restaurant om te genieten van een soep, salade en een glas water.

Virussen en bacteriën zijn al veel langer dan wij in de evolutie aanwezig. Dankzij virussen en bacteriën zijn wij geworden wie we vandaag zijn: Homo Sapiens.

We gaan de strijd tegen virussen of bacteriën namelijk niet winnen. Zij kunnen zich veel sneller delen en aanpassen in vergelijking met ons. Concreet: er zou aankomende winter één nieuwe mutatie van het coronavirus kunnen ontstaan waardoor het vaccin niet meer – of veel minder – werkzaam is.

Dan komt het echt terug op de vraag: hoe metabool gezond is iemand, dus hoe sterk is de immuunrespons van een persoon?

Mensen met een sterke immuunrespons zijn veilig, ook voor de groep én de zorg.

Mensen met een zwakke immuunrespons komen weer in de problemen, wat ook de zorg weer in de problemen brengt.

De zorg is de afgelopen jaren enorm uitgehold door bezuinigingen en in vergelijking met andere Europese landen hebben we heel weinig IC-bedden per 100.000 inwoners, namelijk 6 IC-bedden per 100.000 inwoners. Het Europese gemiddelde is 11,5 bed.

Daarnaast doet de overheid niets om ons te begeleiden bij gezond leven en het versterken van onze immuunrespons. Er is een totaal gebrek aan politieke daadkracht bij het beschermen van de volksgezondheid.

Het is dus compleet onterecht dat de overheid naar ongevaccineerden als schuldige wijst, want ze zouden vooral de hand in eigen boezem moeten steken. Natuurlijk niet populair, omdat je dan moet toegeven dat je grote steken hebt laten vallen. 

De meeste ongevaccineerden hebben al natuurlijke immuniteit, en als iemand metabool gezond is, is er helemaal geen probleem, ook als iemand met corona besmet zou worden. Vorig jaar bleek dat slechts 2 tot maximaal 5 procent van de besmette mensen in het ziekenhuis belandde, en dat waren vooral mensen die metabool ongezond waren, dus overgewicht hadden of chronisch ziek waren.

Het is grote wetenschappelijke flauwekul om te suggereren dat de huidige groep ongevaccineerden – een groep van 1,8 miljoen mensen – een gevaar voor de zorg zijn of op de IC kunnen belanden. Het is angst-propoganda om de vaccinatiegraad te verhogen, en heeft geen enkele invloed op het versterken van de metabole gezondheid. Daar heeft angst namelijk een negatief effect op.

Het registreren van gevaccineerden en het coronabewijs als toegangsbewijs is een hellend vlak naar het normaliseren van het vragen naar je medische status. Ook laat het verleden zien dat tijdelijk vaak niet tijdelijk is. De leiders – zowel in Europa als in de wereld – willen van ons een QR-code maken, wat een zorgelijke ethische ontwikkeling is.

Laten we ook kinderen en jongeren met rust laten, want het zijn geen risicogroepen en de lange termijneffecten of bijwerkingen van het nieuwe mRNA-vaccin zijn tot 2023 nog onbekend en onzeker.

De vraag die overblijft is: is een sterke of zwakke immuunrespons jouw eigen verantwoordelijkheid als de overheid je niet helpt?

Wil jij jouw gezondheid een boost geven?

In mijn gratis masterclass “Beter Leven” leer je waarom je moe, prikkelbaar en zwakker wordt, en hoe je jezelf kunt redden. Krijg inzicht in de handleiding van jouw lichaam, en de blauwdruk voor een beter leven. 

Gratis gezondheidscheck

Wil jij weten hoe het met jouw gezondheid staat?

Het moderne leven als verzwakker van de immuunrespons

Het moderne leven verzwakt ons immuunsysteem enorm.

Voor 1900 waren infectieziekten de belangrijkste doodsoorzaak.

Na 1900 zijn leefstijlziekten de belangrijkste doodsoorzaak geworden. We worden letterlijk ziek van hoe we ons gedragen, dus fouten in het eetpatroon, drinkpatroon, zitpatroon, ontspanpatroon, slaappatroon, denkpatroon en sociaal verbindpatroon.

Vandaag sterven er 123 mensen aan kanker en 102 mensen aan hart- en vaatziekten. Dus totaal vandaag al 225 mensen aan deze leefstijlgerelateerde aandoeningen. Ook krijgen vandaag 147 mensen de diagnose diabetes mellitus type 2, een aandoening die met leefstijl compleet omkeerbaar is.

Nu hoor ik je denken: ‘Ja maar, Richard, is alles dan met leefstijl op te lossen?’. Het leven is niet maakbaar, maar wel stuurbaar. Laten we dit leefstijlstuur met beiden handen vastpakken, want de meeste mensen zitten nu op de achterbank van hun eigen leven.

Hierdoor plegen we onbewust zelfmoord in slow motion. We zijn zwakker, dikker en zieker dan ooit.

Meer dan de helft van de volwassenen heeft overgewicht.

Ruim 9,9 miljoen mensen in Nederland hebben een chronische ziekte en helaas zullen deze cijfers de aankomende decennia alleen maar oplopen.

Het RIVM voorspelt dat in 2040 62 procent van de volwassenen overgewicht zal hebben. De vitale mens met een gezonde immuunrespons lijkt uit te sterven, maar hier hoor je niemand over. Terwijl dit het echte gezondheidsprobleem is waar we ons op zouden moeten richten.

We zijn als mensheid de laatste eeuw door onnatuurlijk leven zo verzwakt dat infectieziekten weer harder dan ooit kunnen toeslaan.

Het resultaat is dat het coronavirus – wat een mild virus is, vergelijkbaar met een stevig griepvirus – veel mensen nu in de problemen brengt. Misschien is dit nog maar het begin, want experts waarschuwen voor een decennium van pandemieën.

Ik stel ook graag een andere morele vraag: er zijn afgelopen maand meer mensen gestorven aan longkanker door roken dan door corona. Waarom worden er vandaag nog steeds sigaretten verkocht?

Ik zag afgelopen week een video van Peter R. de Vries waarin hij zei: Waarom kunnen we over de hele wereld olieleidingen aanleggen, maar geen waterleidingen waardoor er in Derde Wereldlanden ook vandaag weer duizenden mensen en kinderen van de honger en dorst sterven?

Ik ken de harde waarheid: dit is een slecht verdienmodel. De economie staat altijd boven de ecologie, dus boven de natuur. We snappen niet dat er op de lange termijn alleen een gezonde economie kan zijn als we een vitale aarde hebben én vitale mensen met een goede metabole gezondheid.

En daar laat de gezondheidszorg – wat eigenlijk ziektezorg is omdat er geen geld naar primaire preventie gaat – een heleboel liggen.

Want misschien is onze gezondheidszorg wel ziek? Laten we eens naar de cijfers kijken

De ziektekosten bedragen op dit moment zo’n 100 miljard euro, en zullen volgens het RIVM oplopen tot 174 miljard euro in 2040. In 2060 zullen de zorgkosten volgens een recent rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid verdrievoudigd zijn.

Concreet:

Op dit moment betalen we ruim 100 euro per maand voor de basiszorgverzekering.

In 2040 zal dit bedrag oplopen naar zo’n 300 euro per persoon per maand.

In 2060 zullen de ziektekosten zo’n 16.000 euro per persoon per jaar zijn, dus 1333 euro per persoon per maand.

Ik blijf herhalen: deze weg loopt letterlijk dood. De gezondheidszorg moet anders worden ingericht om toegankelijk en betaalbaar te blijven, maar vooral te doen wat het zou moeten doen: het zorgen en bevorderen van gezondheid.

We moeten van ZZ naar GG, dus van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag.

Er moet meer focus op preventie en welzijn, want anders is het huidige systeem niet te betalen.

Het is pijnlijk dat als een ziekenhuis in de huidige zorgstructuur meer op preventie gaat inzetten, dat het dan failliet gaat, want voor eventuele gezondheidswinst krijgt het nu niet betaald.

De verdienprikkels liggen al jaren niet op de juiste plek in de gezondheidszorg, waardoor verandering lastig is. Preventie is nu lastig duurzaam te organiseren in het huidige systeem.

Want zou het niet beter zijn om mensen een gezondheidspaspoort te geven in plaats van een coronapaspoort?

Een gezondheidspaspoort geeft je inzicht in je metabole gezondheid. Niet om mensen uit te sluiten, maar om als maatschappij beter zicht te krijgen op de mensen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben bij het versterken van hun metabole gezondheid.

Want het hele leven heeft invloed op de metabole gezondheid.

Hoeveel groente en fruit je eet.

Hoeveel kunstmatig suiker je binnenkrijgt.

Hoe vaak en hoeveel je beweegt, sport, ontspant en slaapt.

De mensen en sociale omgeving om je heen die energie geven of energie kosten.

De positieve of negatieve emoties zoals angst, eenzaamheid of verdriet die in je binnenste sluimeren.

De plek waar je wieg stond, dus de mate van hechting en veilig verbonden zijn met jezelf en de ander.

De buurt waarin je woont en de sociaal economische status waarin je verkeert.

Een gezonde bankrekening of schulden.

De mate van energie die je uit je werk of levensdoel haalt.

Laten we zicht krijgen op het hele plaatje – en de werkelijke oorzaak en onbalans onder de verzwakking van het immuunsysteem, dus de werkelijke oorzaak van de radicale slechte volksgezondheid, bij de wortel aanpakken.

De huidige QR-code zorgt bij de grote groep gevaccineerden voor een onterecht gevoel van veiligheid en voor passiviteit. Terwijl we juist met zijn allen in actie moeten komen om de oorzaken van een verzwakte en afgenomen immuunrespons aan te pakken. Om de metabole gezondheid radicaal te versterken.

Liefde als verbindend medicijn

Laten we dus meer kijken naar de daadwerkelijke oorzaak. Laten we ons samen verantwoordelijk voelen voor de vitaliteit van de aarde en van de mensheid.

Laten we met respect en openheid naar elkaar luisteren, en elkaar waar nodig versterken.

Frank Boeijen zong het al: denk niet wit, denk niet zwart, maar in de kleur van je hart.

De oplossing uit deze crisis ligt niet in uitsluiting, maar in verbondenheid.

Verbondenheid met Moeder Aarde.
Verbondenheid met andere mensen.
Verbondenheid met virussen en bacteriën.
Verbondenheid met de kracht van het eigen immuunsysteem.

Proost op onze volksgezondheid, en op een sterke immuunrespons.

OERsterk Team

Met jouw donatie steun je onze leefstijl-boodschap

Help jij ons het gezondheidsvirus te verspreiden?

Eerder verschenen:

Deel deze blog:

34 gedachten over “De blinde vlek in deze gezondheidscrisis”

 1. Goed gesproken! Wat ik me afvroeg: zijn er cijfers bekend van mensen ‘die hun gezondheid wel beter op orde hebben’ (een sterke metabole gezondheid hebben) in relatie tot corona? Het moet toch zichtbaar te maken zijn dat een goede gezondheid zorgt voor minder zorgkosten, etc.?

  1. Richard (OERsterk)

   Goede vraag, Lins. Deze data krijgen in ieder geval weinig podium. Meestal wordt het via de andere kant ingestoken, want uit groot Amerikaans onderzoek bleek laatst wel dat de meeste patiënten in Amerika op de IC overgewicht hadden en/of meerdere chronische aandoeningen (het percentage zonder chronische aandoeningen – dus met goede metabole gezondheid – lag onder de 1 procent). Ik heb dit onderzoek ook in mijn nieuwsbrief benoemd een paar weken geleden. Het is natuurlijk ook hartstikke logisch. Alle goeds, Richard

 2. Dankjewel Richard, voor dit mooie schrijven. Je vat mijn opvattingen, overwegingen en vragen mooi samen in één schrijven. Helt helpt mij om ‘overeind’ te blijven in alle krachtenvelden die voelbaar zijn in deze situatie. Ik hoop dat mensen meer durven te gaan vertrouwen ipv de angst te laten regeren, die voor de verdeeldheid zorgt. Ik deel het stuk en ga doneren. Keep up the good work.

 3. Waar het in de kern omgaat is dat je immuunsysteem op orde is. Onze moderne welvaartsstaat rommelt op allerlei vlakken aan die knoppen. Gelukkig kan je er zelf veel aan doen. Er zijn tenslotte vele mogelijkheden om je immuunsysteem te versterken. chronischgezond.nu biedt je die mogelijkheden; een simpel en glashelder systeem om je immuunsysteem bijna ongemerkt stapje voor stapje te versterken. Meld je aan en steun daarmee ook nog eens de missie van Oersterk.

 4. Richard, een groot DANK je wel voor jou en je team.
  Wat een betrokken en heldere uiteenzetting!
  En een gezondheidspaspoort …. een top idee!
  Ik proost mee !
  Margo

 5. Zo volledig mee eens. Maar wanneer gaat de overheid hier iets mee doen. We kunnen van alles vinden het is zelfs onderbouwd maar er wordt helaas nog niets mee gedaan. De tweedeling word alleen maar groter. Als ongevaccineerde en tegen testen kun je dadelijk nergens meer binnen. En de meeste mensen zijn al zo gehersenspoeld dat ze heilig geloven dat de personen die niet meegaan in deze circus de verspreiders zijn van wat dan ook. De meeste van de gevaccineerde hebben geen idee waar het omgaat ze doen gewoon braaf wat hun opgelegd wordt.

  1. Richard (OERsterk)

   Uit chaos ontstaat altijd nieuwe orde, Caesarine. Ik hoop dat er steeds meer mensen ontwaken en op verbinding in plaats van op verdeeldheid inzetten. Alle goeds, Richard

 6. Mw. C. van den Berg

  Ik ben het volledig met u eens. Ik ben geen anti-vaxer maar een kritische. Het QR gerichte leven begint veel te lijken op het “big brother “ systeem. Iedereen en alles wordt gecontroleerd op een negatieve manier. Zo jammer want de aarde is mooi met een beetje extra zorg. Ik lees uw column ‘s met groot genoegen.

  Met vriendelijke groet.

 7. Beste Richard,
  Onze complimenten voor je feitelijk en pakkend betoog en het is ons uit het hart gegrepen.
  We volgen je al vanaf het moment, dat je een lezing gaf in Soest in oktober 2012 en het blijft nog steeds boeien en stimuleren op de manier waarop jij en je team zich presenteren.
  Dus volgend jaar gaan we ook meedoen met de feestelijkheden van jouw jubileum. Zelf zijn we al die tijd bezig om ons immuunsysteem en metabole gezondheid op peil te houden en dat lukt ons tot op heden prima.
  Wat de donatie betreft, hebben we besloten om per kwartaal een donatie te geven om jou in staat te stellen om je missie voort te kunnen zetten.
  We wensen je heel veel succes daarmee.
  Met vriendelijke groeten aan jou en je team van Rein (80 jaar) en Ans (76 jaar) van der Ouw uit Schoonhoven.

  1. Richard (OERsterk)

   Mooi te lezen, Rein en Ans! Heel veel dank, zowel namens mij als namens het team. Alle goeds, Richard

 8. Beste Richard
  Ik zie heel veel bevlogen mensen zoals jij schrijven en video’s maken met hun hart . Misschien is het een idee om samen te werken met andere groepen zoals Weltschmertz . Die geven je een podium en kunnen je verder helpen . Om de naamsbekendheid te vergroten van jouw website, kan je jouw website aanmelden op http://startpagina.onzereset.nl
  Op deze website staan nog veel meer sites, zoals de jouwe. Ik waardeer je moed en inzet! Arnold

 9. Wilfred Beemster

  Beste lieve Richard,
  Zoals altijd ben ik het volkomen met je eens en heb ik een groot respect voor je geduld en doorzettingsvermogen. Je doorziet het probleem al zolang ik je volg maar ziet het tegenovergestelde gebeuren, hoe frustrerend. Jij geeft me moed en kracht om m’n gevoel te blijven volgen. Ik wil je van harte mijn steun betuigen en uitspreken hoe blij ik met je ben! Jij bent het LICHT die onze aarde zo hard nodig heeft! Ik blijf geloven dat het goede zal zegevieren.
  hartelijke groet Wilfred Beemster

 10. Jeroen Diepens

  Hoi Richard,

  wat mooi omschreven. Je zet perfect uiteen hoe ik het al heel de tijd voel.
  Dank hiervoor. Ik heb je verhaal gedeeld op mijn FB omdat het me erg raakt.

  Is er een kanaal waar ik me kan abonneren?

 11. Ook als je dus heel gezond bent kan het verkeerd aflopen als je corona krijgt ook al is de kans niet groot.
  Om uit deze pandemie te komen moeten we solidair zijn met elkaar en de juiste informatie bronnen raadplegen.
  Poortugal is 98 procent gevactineerd en hebben geen problemen meer.
  Wat is nu precies het probleem om je te laten vaccineren.
  Je kan alles omkeren dat is te gemakkelijk door je zo te positieneren zitten iedereen nu weer in een gedeeltelijke lockdown.
  Natuurlijk gezond leven is zeker belangrijk maar daar voorkomen we geen zorginfarct mee.
  Ic capaciteit is in normale tijden voldoende kijk naar Rusland hebben een grote capaciteit ic bedden maar nu ook grote problemen

  1. Richard (OERsterk)

   Inmiddels zijn we een paar maanden verder, en blijkt vaccineren niet dé oplossing op de lange termijn. Gelukkig wordt het virus steeds zwakker, maar verder zouden we parallel nog steeds de volksgezondheid door een gezonde leefstijl mogen bevorderen voor een volgende pandemie. Nu hebben we weinig lessen geleerd. Alle goeds!

 12. Ik volg je al een hele ruime tijd en wat een verrijking in mijn leven! Dank je wel hiervoor.
  Wat ik nog niet terug vind is het volgende: hoe sta jij t.o. Het vaccin zelf?
  Is dit schadelijk? Zitten daar werkelijk die zware metalen in? Wat gevolg hebben ze op lange termijn? Heb jij daar al een zicht op?
  Vooral mijn dochter die graag kinderen wil, is bezorgd.

  1. Richard (OERsterk)

   Ik ben kritisch, Carine, en blijf zelf in de controlegroep (dus neem hem niet). Zelfs de wetenschappers onderling zijn het niet met elkaar eens, maar we weten gewoon niet op de lange termijn wat dit experimentele vaccin doet. Verder mag iedereen gelukkig zijn eigen keuze maken op basis van eigen onderzoek of intuïtie. Alle goeds en veel wijsheid! (en verder dank voor het compliment)

 13. Beste Richard,
  Een deel van wat je schrijft dat de mensen beter op hun ongezonde inname van voedsel zouden kunnen letten is prima. maar het is de Overheid die er voor zorgt dat er bijna alleen maar ongezond voedsel kunnen kopen. Neem b.v. vlees uit Venezuela, vis uit Vietnam die groeien in het openbaar riool van een grote stad.Groente die groeit op grond waar bloembollen zijn gekweekt.Dus al zouden mensen hun best willen doen om gezond te gaan leven ben je wel afhankelijk van hetgeen wat wordt aangboden. Dan lijkt mij een gezondheidspas dus ook niet wenselijk, dit hoort ook bij een Kaag systeem.

  1. Richard (OERsterk)

   Eens, Berends. De omgeving heeft een zeer grote invloed op onze keuzes en ons gedrag. Daarom kunnen we veel beter terug naar lokaal, en inzicht krijgen in de hele keten (dus transparantie). Dank voor je reactie!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde blogs

Over fysieke en mentale energie versus de dood OERsterk

Over fysieke en mentale energie versus de dood

Ieder mens wil zekerheid in het leven. In werkelijkheid zit het leven vol met onzekerheden.  Je hoort mensen wel eens zeggen: ‘De enige zekerheid die je echt hebt als je geboren bent, is dat je op een dag weer dood gaat.‘   Dat klopt. Daarom in deze blog een ode

in de OK viel ik bijna flauw OERsterk

In de OK viel ik bijna flauw

Aan het einde van mijn opleiding geneeskunde moest ik zes maanden wetenschappelijk onderzoek doen. Deze wetenschappelijke stage is het einde van vier jaar theoretische studie, dus voordat de co-schappen van twee jaar starten.  Ik studeerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en belandde voor dit wetenschappelijke onderzoek op de afdeling

Als je afwijkt krijg je kritiek OERsterk

Als je afwijkt krijg je kritiek

Als nieuwsgierigheid het wint van weerstand Recentelijk was Brahman Menor te gast in onze OERsterk Podcast. Hij leeft al zo’n zes jaar zonder eten en drinken. Om gelijk maar logisch door te pakken: hij produceert dus geen urine of ontlasting.  ‘Huh, Richard, dat is toch niet mogelijk?‘  Dat dacht ik

Wil je weten hoe gezond je bent?!

Doe dan de Gratis GezondheidsCheck en krijg meteen jouw uitslag inclusief persoonlijk advies.