Wel of niet vaccineren? Dit moet je weten

Vandaag, 6 januari 2021, start de corona-vaccinatie. Laat je goed informeren, volg je eigen wijsheid en maak vooral je eigen keuze: wel of niet vaccineren?
Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op linkedin

Vanaf vandaag start de corona-vaccinatie.  

Ik krijg hier veel vragen over in de trant van:

Richard, wat vind jij van het vaccin? en Ga jij jezelf laten vaccineren?’.

Ik zal hieronder kort en bondig mijn huidige standpunt toelichten.

Met een mengeling van interesse, verbazing en verwondering heb ik afgelopen maanden het nieuws gevolgd. In mijn nieuwsbrieven heb ik hier ook regelmatig aandacht aan besteed, met verschillende onderwerpen van veiligheid, weerbaarheid, leefstijl, mondkapjes tot vaccins.

Belangrijke publicaties op een rijtje

Naast de algemene nieuwssites en kranten (met experts die voornamelijk positief zijn over het vaccin) volg ik al maanden veel wetenschappelijke (internationale) bronnen. Hier kom ik meer voorzichtigheid en terughoudendheid tegen, maar deze geluiden en inzichten krijgen bijna geen podium in de dagelijkse nieuwsvoorziening. Daarom deze blog als tegengeluid, om zo hopelijk een betere gebalandeerde keuze te kunnen maken voor jezelf. Wat die keuze ook is.

Ik zal hieronder mijn belangrijkste inzichten vanuit deze bronnen delen op het gebied van het vaccin.

Mijn doel is niet om verdeeldheid, twijfel of negativiteit te zaaien. Mijn doel is wel om je de juiste informatie te geven op basis van mijn eigen zoektocht.

Maak vooral je eigen keuzes en volg je eigen wijsheid.

Komt ie.

Het coronavaccin is een mRNA-vaccin. Op dit moment is er nog weinig bekend over de werkzaamheid en veiligheid van deze vaccins op de lange termijn.

Zoals vaak in de wetenschap zijn ‘de experts’ het niet met elkaar eens. Een recent artikel in De Correspondent benadrukt bijvoorbeeld het feit dat het vaccin wel veilig is. 

We kennen allemaal vooral het jaarlijks terugkerende griepvaccin (wat trouwens geen mRNA-vaccin is). Een item in het programma Zembla liet een paar jaar geleden trouwens zien dat er zwak wetenschappelijk bewijs is voor de werkzaamheid van het jaarlijkse griepvaccin, zie onderstaande video.

In dit artikel van Evenwijs staat mooi uitgelegd hoe vaccinaties werken. Ook wordt er benoemd dat het coronavaccin door de pandemie versneld op de markt wordt gebracht. Immunoloog dr. Carla Peeters geeft in HP De Tijd aan dat het coronavaccin niet zonder risico’s is. 

Neuroloog Jan Bonte schreef er ook een artikel over, net als oud-huisarts Dick Bijl.
Ook internationaal zijn er kanttekeningen geplaatst door experts die terughoudend zijn totdat alle informatie bekend is (klik hier en hier voor deze bronnen).

Een editorial in de JAMA geeft aan dat in het verleden vaker door haast en onzorgvuldigheid grote ongelukken zijn gebeurd.  

Nemen Tweede Kamerleden het vaccin?

Een groot deel twijfelt nog of wacht de ‘eerste proefronde’ af, zie onderstaande video. 
Nu wordt in bovenstaande video ook het verlangen genoemd om als maatschappij weer normaal te kunnen functioneren. Daar hopen veel mensen op.
 
Toch is dit ook mét het vaccin volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet mogelijk, en moeten alle andere maatregelen voorlopig ook van kracht blijven als mensen het vaccin hebben gehad (dus afstand, mondkapje en quarantaine, maar ook: testen, testen en testen).  

Stuk uit boek van Barack Obama

In mijn kerstvakantie las ik het boek ‘Een beloofd land’ van Barack Obama. Hij schrijft hiervan dit stuk:

In april 2009 werd er in rapporten melding gemaakt van een verontrustende griep in Mexico. Het griepvirus slaat doorgaans het hardst toe onder kwetsbare delen van de bevolking, zoals ouderen, jonge kinderen en astmapatiënten, maar deze variant leek vooral jonge, gezonde mensen te treffen – en was dodelijker dan gebruikelijk. Binnen een tijdsbestek van een paar weken werden mensen in de VS ziek door het virus: één in Ohio, twee in Kansas, en acht op een en dezelfde middelbare school in New York City. Aan het eind van de maand bevestigden zowel ons eigen Center for Disease Controle (CDC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat we te maken hadden met een variant van het H1N1-virus. In juni maakte de WHO officieel bekend dat dit de eerste mondiale pandemie in veertig jaar was.

Ik had een meer dan oppervlakkige kennis van H1N1 nadat ik me in de Senaat had beziggehouden met de paraatheid van Amerika in geval van een pandemie. Van wat ik wist werd ik doodongerust. In 1918 was er een variant van H1N1 geweest die later ‘Spaanse Griep’ was genoemd, en die volgens schattingen een half miljard had geïnfecteerd en tussen de vijftig en honderd miljoen levens had gekost – grofweg 4 procent van de totale wereldbevolking. Alleen al in Philadelphia stierven er in het tijdsbestek van een paar weken meer dan 12.000 mensen. De effecten van de pandemie waren verstrekkender dan de schokkende dood van zoveel mensen en het stilliggen van economische activiteiten.

Het was nog te vroeg om te zeggen hoe dodelijk dit nieuwe virus was. Maar ik wilde geen enkel risico nemen. Een paar dagen later stelden we een interdisciplinair team samen dat moest vaststellen in hoeverre de Verenigde Staten voorbereid waren op een desastreus verloop.

Het antwoord luidde dat we daar volstrekt niet op waren voorbereid. Het bleek dat de jaarlijkse griepprik geen bescherming bood tegen H1N1, en omdat vaccins de farmaceutische bedrijven in het algemeen weinig opleverden, beschikten de weinige vaccinfabrikanten die Amerika had over beperkte mogelijkheden om de productie van een nieuw vaccin op te voeren. Vervolgens moesten we ons buigen over de kwestie hoe we antivirale medicijnen moesten verspreiden, welke richtlijnen ziekenhuizen hanteerden bij de behandeling van griepgevallen en zelfs hoe we moesten handelen in het geval dat er scholen moesten worden gesloten of quarantaine moest worden opgelegd als de zaak echt uit de hand zou lopen. Verschillende oudgedienden van het in 1976 opererende varkensgriep-interventieteam van de regering-Ford waarschuwden ons voor de moeilijkheden die konden ontstaan als we, in onze poging een uitbraak voor te zijn, te krachtig zouden reageren of paniek zouden veroorzaken. Schijnbaar had president Ford, die gedecideerd wilde optreden tijdens zijn herverkiezingscampagne, namelijk al heel snel verplichte vaccinatie afgekondigd, nog voordat de ernst van de pandemie was vastgesteld, met als gevolg dat er meer Amerikanen een neurologische afwijking door de toediening van het vaccin ontwikkelden dan dat er stierven aan de griep. (…)

Hoewel de Verenigde Staten niet ongeschonden uit de strijd kwamen – meer dan 12.000 Amerikanen verloren het leven – hadden we het geluk dat deze specifieke variant H1N1 minder dodelijk bleek te zijn dan de experts hadden gevreesd: het nieuws, halverwege 2010, dat de pandemie uitgewoed was, zorgde niet voor grote krantenkoppen.


Lessen uit bovenstaande:

 1. Sinds 1976 én 2009 zijn we wereldwijd doorgegaan met roofbouw, en staat de economie nog steeds boven de ecologie (zaterdag verschijnt een interessante OERsterk Podcast – nummer 54 – met Bert van Ruitenbeek, directeur van Stichting Demeter). Concreet: we wonen met te veel mensen op een kluitje en lokken pandemieën uit vanuit onze bio-industrieën en door ontbossing waardoor inheemse dieren met mensen in contact komen (in dit geval in Wuhan in China)
 2. Vaccins kunnen schadelijke negatieve bijwerkingen hebben (wat pas later blijkt

Onze minister Hugo de Jonge maakte recentelijk de ongelukkige vergelijking tussen het coronavaccin en frikandellen: Die heb je levenslang gegeten en je weet ook niet precies wat daarin zit. Hij snapt niet dat mensen sceptisch zijn tegenover de ingrediëntenlijst van de coronavaccins.

Persoonlijk eet ik geen frikandellen en sla ik – op basis van de huidige informatie – ook het vaccin over.

'Dus moet niemand zich laten vaccineren?'

Dat is het andere uiterste.

Afgelopen maanden heb ik alle nieuwsberichten van Maurice de Hond gevolgd. In een interview met Het Parool doet hij de volgende uitspraak:  

Ik ben het volledig met hem eens.

Voor ouderen en risicogroepen (mensen met overgewicht en/of onderliggend lijden) wegen op dit moment de voordelen mogelijk zwaarder dan de nadelen van het vaccin.

Maar is het niet te voorbarig om de gehele bevolking te vaccineren met een nieuw experimenteel vaccin?

Hoogleraar Strategisch Leiderschap Bob de Wit vindt de huidige lockdown-maatregelen disproportioneel. Hij stelt terecht dat er veel ‘risicolozen’ zijn die niets te vrezen hebben van het coronavirus, en dat door de vergrijzing vooral ouderen worden getroffen.
Zijn pleidooi waarin hij oproept voor een samenleving 4.0 – dus vanuit burgers – is inspirerend.  

Veel professionals in de zorg laten zich ook vaccineren. Vanaf afgelopen maandag krijgen mensen in de zorg een oproep om zich te laten vaccineren, soms met een ‘vaccinatiebonus’ om mensen te verleiden.

Aan de andere kant schiet de Nationale Bond tegen Overheidszaken zorgmedewerkers te hulp die zich niet willen laten vaccineren.

Het is mijn wens dat we met elkaar in gesprek blijven. Met fatsoen en respect, zonder te veroordelen.

Want iedereen mag zijn eigen vrije keuze maken. Maar dit kan pas als je de juiste informatie hebt.
Ik hoop oprecht dat we aankomende maanden meer onafhankelijk waarheidsgetrouw nieuws en inzichten krijgen.

Want het is op dit moment nog onzeker of de werkzaamheid en de veiligheid van het coronavaccin echt de ‘heilige graal’ is, zowel op korte termijn (werkzaamheid) als op lange termijn (veiligheid).

En straks weer het 'oude normaal'?

Dat hoop ik niet, want dat zou betekenen dat we niets van deze crisis hebben geleerd. Dat we doorgaan met onze roofbouw op de aarde en ons lichaam en dat we op de volgende pandemie kunnen wachten.

Nee, laten we op het vergroten van onze weerbaarheid inzetten. De mens is nu zwakker dan ooit en pleegt met een ongezonde leefstijl onbewust zelfmoord in slow-motion.  

Laten we beter aansluiten op de balans in natuurlijke kringlopen en ecosystemen.

Daarom ben ik blij met de nieuwe politieke partij NLBeter. Deze partij vindt terecht dat ons zorgstelsel op de schop moet, omdat onze gezondheidszorg ziek is. Ook verbinden ze gezondheidszorg met beter onderwijs en een betere leefomgeving.

Volgens internist Yvo Sijpkens is voeding het belangrijkste wapen in de strijd tegen het coronavirus.

John Mackey – de CEO van biologische supermarktketen Whole Foods – zegt terecht dat we het beste de gezondheidszorg helemaal niet nodig hoeven te hebben, dus het beste ons eet- en leefpatroon aan kunnen passen.

En zo is het

Pak verantwoordelijkheid over je eigen vitaliteit.
Zorg iedere dag voor de juiste zelfzorg (klik hier voor een gratis dagoverzicht uit de OERsterk Journal).

Het resultaat is dat je weerbaar(der) wordt tegen het coronavirus en potentiële nieuwe virussen die nog zullen volgen. Het geeft je ook meer energie in je lijf en meer innerlijke rust in je hoofd.

Is jouw lijf je lief, leef dan preventief.
Maak jouw leven – en daarmee de wereld – iedere dag een stukje beter.

Wij helpen je graag.

Klik hier voor gratis ontspanningsoefeningen, recepten en work-outs in deze lockdown, want dit blijft essentieel of je het vaccin nu wel of niet neemt.

P.S. Update donderdag 7 januari 2021: hieronder een onderbouwd betoog in de uitzending van blckbx.tv van professor dr. Theo Schetters (hij is gespecialiseerd in de immunologie) waarom volgens hem de huidige massa mRNA-vaccinatie ‘roekeloos en onnodig is’. En dat mensen niet goed wordt uitgelegd dat ze deelnemen aan een niet-wetenschappelijk onderbouwd groot massa-experiment. 

Aan de andere kant wordt bovenstaand betoog van professor Schetters weer helemaal ‘ontmandeld’ door Daniel Tuijnman van Kloptdatwel. Mijn conclusie: zelf de experts zijn het niet met elkaar eens.

Mijn advies blijft: lees je op beide gebieden in, en maak een keuze op basis van wat voor jou klopt en goed voelt. 

P.P.S. Update vrijdag 8 januari 2021. 

Huisarts Jan Vingerhoets uitte op persoonlijke titel ook zijn zorgen over de corona-vaccins en de ‘reclamecampagne’ waarmee de overheid iedereen wil overhalen tot inenting. Hij zegt veel zinvolle zaken ter overdenking. Hier een klein stukje uit het krantenartikel van BN De Stem

‘Het haast blinde vertrouwen in werking en effectiviteit van de verschillende vaccins baart Vingerhoets grote zorgen. ,,Er is nog zoveel dat we gewoonweg niet weten. Zijn de vaccins veilig genoeg? Hoe beschermd zijn gevaccineerden feitelijk? Hoe zit het met de (bij)werking voor specifieke groepen zoals vrouwen in de vruchtbare leeftijd?”
,,Luister, ik laat me heel graag overtuigen dat we het goede aan het doen zijn. Ik steek mijn licht op bij collega-artsen, bel met ziekenhuizen, volg de vakliteratuur over internationale corona-onderzoeken. Het zou ook voor mij persoonlijk een hele geruststelling zijn als ik de wetenschappelijke bewijzen op tafel zie. Maar ik zie ze nog niet. De voordelen van de vaccins en van grootschalige vaccinatie zijn onvoldoende aangetoond. En toch is de indringende boodschap dat iedereen zich moet laten inenten.” ‘

P.P.P.S. Update maandag 11 januari 2021. 

Via deze link een interview met huisarts Huib Pieter Rutten in HP De Tijd. Volgens hem is het onzinnig om gezonde mensen een coronavaccin te geven: ‘Als je gezond bent maakt het immuunsysteem gehakt van het zoveelste coronavirus dat rondwaart.’ Ook geeft hij aan de huidige maatschappelijke kosten versus de baten enorm uit balans zijn. 

P.P.P.P.S. Update maandag 18 januari 2021. 

Stichting Artsen Covid Collectief heeft een waardevolle pagina met antwoorden op Veelgestelde Vragen. 

Met steun van onder andere artsen, pedagogen en psychologen is gezondheidswetenschapper Msc. Willem-Jan van Mierlo het initiatief VaccineerIkWelOfNiet gestart om een open, ongedwongen gesprek over het vaccineren tegen Covid-19 te bevorderen. Het doel is om een veelzijdige en genuanceerde informatievoorziening aan te bieden waarbij eerbied voor de wil van de ander voorop staat. Klik hier.

P.P.P.P.P.S. Update maandag 25 januari 2021.

In de Volkskrant stond een artikel met de titel: EU onderzoekt dood 13 Noorse ouderen na bijwerkingen vaccin. ‘Voor de meest kwetsbare mensen, kunnen zelfs milde bijeffecten van het vaccin serieuze gevolgen hebben’, aldus het Noorse RIVM in een verklaring. ‘Voor diegenen die toch al een zeer geringe resterende levensverwachting hebben, kan het voordeel van het vaccin marginaal of irrelevant zijn.’

Ook blijkt dat persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en de huidige quarantainemaatregelen voor zorgmedewerkers nog steeds nodig blijken na vaccinatie.

 

Hieronder ook een sterk interview met huisarts Symen Tol die ervoor kiest om ‘niet hoog risico personen’ niet te vaccineren.

Vond jij dit een interessante blog?

Deel deze blog dan met je vrienden.

Deel op facebook
Facebook
Deel op twitter
Twitter
Deel op linkedin
LinkedIn

70 gedachtes op “Wel of niet vaccineren? Dit moet je weten”

 1. Weer interessant stuk, Richard!👍🏼
  Mooi opgesomd en geschreven. De woorden “en terecht” zou ik denk ik weggelaten hebben, dan accepteert Nóg meer van de lezers rustig😏 het artikel.
  Maar Idd bewustwording en meerdere kanten bekijken lijkt mij ook erg goed!🙏

  1. Richard (OERsterk)

   Eens, dank voor je aanvulling. Het blijft altijd lastig om jezelf er helemaal buiten te plaatsen. Daar werk ik aan :) Alle goeds!

 2. Beste Richard,
  Dank voor deze info. Ik had ook graag gelezen in dit overzicht dat suppletie met Vitamine D3, Vitamine C, Zink en Selenium nog steeds nodig blijft om onze basis immuniteit te ondersteunen. We weten dat dit al eerder benadrukt is op je facebook account. Nog steeds is het nodig mensen hier continu aan te herinneren.
  Ontspanning, Voldoende slaap en gezond eten (geen vulling maar voeding) is al benoemd.
  Hartelijke groet

  1. Hoorde ook dat vet noodzakelijk is bij in nemen van vitamine D. Zodat het goed kan worden opgenomen in het lichaam.

   1. Richard (OERsterk)

    Klopt, Hans, vitamine D3 is een vetoplosbare vitamine. Daarom hoort het ook in een olijfolie of een visolie, dat zorgt voor een veel betere opname.

  2. Dank u wel voor deze info, ik ben er dan ook mee bezig mijn voeding in de gaten te houden om zo gezond te blijven. Ik moet eerlijk bekennen dat ik zo wie zo nooit griep of wat voor virus dan ook krijg. Ik ben denk ik daar imuum voor.

 3. Marion Goedhart

  Mijn vader van 92, heeft diverse symptomen van onderliggend lijden(diabetes, hartfalen etc) hij is dus bang dat hij doodgaat van deze vaccinatie door een van de bijwerkingen en overweegt dus om het vaccin te weigeren

  1. Angèle Overzier

   Ik werk in de zorg en laat mij vlg week vaccineren, , mijn man is in maart bijna overleden aan covid
   Lees steeds meer over corona dat het niet klopt.
   Ik weet niet wat ik geloven moet

   1. Hoi Angela, wat een schrik voor je man en jou in maart. Qua inenten is het vooral belangrijk om te onthouden dat veel nog onduidelijk is; ook of je het virus nog kan krijgen en zo ja, hoe ziek je er uiteindelijk dan nog van kan worden. De filmpjes die Richard in zijn blog toont, kunnen je helpen bij je uiteindelijke keuze. Succes!

 4. Corinne willemsen

  Gelukkig iets waar ik me in kan vinden …..
  Ik noem het ook wel geloven in natuurwetten iets wat helaas ver is te zoeken in de maatschappij van nu

  1. Richard (OERsterk)

   Eens, Corinne. Het is mijn droom dat we weer in lijn met de natuurwetten en natuurlijke ecosystemen gaan leven.

 5. Waar ik ontzettend blij van wordt is het niet overschreeuwende van gelijk willen hebben…Alles wordt met liefde(zachtheid)geschreven en een stevige onderbouw met bronnen…Yessss🙏🏼
  Ik sluit me bij jou verhaal helemaal aan!Ik weet nog zo goed met de mexicaanse griep dat onze oudste een jaar was en ik niet wou dat ze deze prikken kreeg(‘toevallig’ had ze elke keer koortsverhoging voor een uitnodiging😇)en ik heb de prikken ook niet gehad.
  Wat me nu opvalt vergeleken met die tijd dat er zo hard tegen hard wordt gesproken over wel of geen vaccin…Had laatst een klant die mij voor gek verklaarde als ik het niet deed ennnnn vooral, wat egoïstisch!Want als ik het niet voor mezelf doe, dan moest ik om een ander denken..Dat is ook iets wat gelijk in de monden klaar liggen…
  Dus ik zeg, wat Guido Meijers als mooi zei, DURF te LEVEN!Wat je besluit ook is, doe wat voor jou goed voelt…Ennnn versterk je immuunsysteem 💪🏼

 6. Mooi artikel! Ook kan de farmaceutische industrie niet aansprakelijk gesteld worden als je bijwerkingen krijgt. Ik volg de bijwerkingen in de Verenigde Staten waar al veel wordt geprikt en die bijwerkingen zijn niet mals :( Ik vind dat hier veel meer aandacht voor mag komen voor mensen om een weloverwogen besluit te maken.

  1. Richard (OERsterk)

   Klopt, Anouk, ze hebben zich goed ingedekt c.q. afgekocht. Want niemand weet precies wat er aankomende maanden c.q. jaren kan gebeuren qua bijwerkingen. Alle goeds!

 7. mooi stuk
  Ik laat me met een gerust hart vaccinatie ik heb volledig vertrouwen in de wetenschap ook het stuk van Obama maakte mij bewust dat we nu met iets veel groters te maken hebben dan destijds de 12000 dode uit 2009. het gaat nu richting de 300000 wat dus betekend dat het vele malen dodelijker is en niet meer onder controle. op dit moment is vaccinatie de oplossing we moeten die muur bouwen als waren een dam die de vloedgolf tegenhoud en dan gaan kijken wat we kunnen bereiken met een verandering in ons levens patroon.

  1. Richard (OERsterk)

   Prima keuze als die voor jou juist is/voelt, Rits. Ik hoop met jou dat we meer op verandering van leefpatroon en leefstijl gaan inzetten. Alle goeds!

 8. Tini Mulder-Eenhoorn

  Plaatsgenoot Richard, geweldig goed artikel met veel links naar artikelen voor diepgaande analyses. Twee ervan heb ik helemaal gelezen wat bijna eeb dag taak was om alles goed te begrijpen. Maar dit heeft mij zeker geholpen in mijn kritische houding en juiste keuze voor al dan niet vaccineren . Met mijn Schildklierziekte Hashimoto en Reumatoïde artritis vind ik het zeer onverstandig om mij te laten vaccineren. Voor mij dus geen prik, misschien in de verre toekomst.

  Dank voor je info op naar een gezonde toekomst!!

  1. Richard (OERsterk)

   Dank voor je reactie, Tini. Er gaat inderdaad heel veel tijd en energie in zitten, maar het onderwerp is te belangrijk, dus ik doe het met liefde. Alle goeds!

 9. Je schrijft “Voor ouderen en risicogroepen (mensen met overgewicht en/of onderliggend lijden) wegen op dit moment de voordelen mogelijk zwaarder dan de nadelen van het vaccin.” Ik hoor alleen van meerdere experts dat juist deze groep óf geen baat heeft bij welke vaccinatie dan ook (omdat hun immuunsysteem niet (meer) in staat is hier op te reageren zoals de bedoeling achter de vaccinatie is) óf zelfs niet gevaccineerd kán worden omdat hun immuunsysteem te ernstig gecompromitteerd is.
  Dat klinkt voor hen een beetje als een ‘catch 22’.

  Leg daar dan de informatie naast dat het gezondere en/of jongere deel van de bevolking een kans van bijna 100% heeft om zonder noemenswaardige kleerscheuren door blootstelling aan het virus heen te komen. Dan kom ik tot de conclusie dat we ter bescherming van de risicogroepen met dat deel van de bevolking eigenlijk het beste een ‘COVID-19-feestje’ kunnen houden.

  Als iedereen eraan is blootgesteld en alles keurig netjes heeft verwerkt, kan niemand meer iemand ziek maken. Puur natuur en 100% effectief en veilig. Toch?

  1. Richard (OERsterk)

   Eens, Renée, goede zinvolle toevoeging. Ik heb ook net een video in de P.S. toegevoegd waarin ook weer wordt benoemd dat de immuunrespons bij (zwakkere) ouderen is afgenomen. Mogelijk heeft het vaccin hierdoor inderdaad geen tot weinig effect. We gaan het allemaal zien en ervaren aankomende maanden.

 10. Dat je Mackey als een bron/autoriteit noemt sta ik van te kijken. Deze CEO gaat er volledig aan voorbij dat gezond betaalbaar eten kopen in Amerika letterlijk een enorme opgave voor een groot deel van de bevolking is en zijn eigen winkel (Whole Foods) voor de gemiddelde Amerikaan onbetaalbaar is (nog los van het gegeven dat deze winkels op het platteland niet aanwezig zijn, enkel in de grotere steden). Er is de nodige verontwaardiging in de US over het oversimplicsme en de entitlement van Mackey over deze uitspraken, hem zo quoten vind ik tricky. De gezondheidszorg idealiter niet nodig hebben is ongeveer zoiets als aangereden worden door een auto en stellen ‘ach, had ik maar gezonder gegeten!’

  1. Richard (OERsterk)

   Dank voor je toevoeging. Ik vind zijn quote inspirerend vanuit het perspectief dat we ons meer op preventie – dus voorzorg – in plaats van nazorg moeten richten. Maar op dit moment richt de verdienprikkel op ziekte, en niet op gezondheid.

 11. Bullshit! Allerlei ‘informatie bijelkaar geraapt in een poging er een goede onderbouwing te vinden om niet te vaccineren. Losse stukjes zonder context!
  Het enige waar ik het volledig mee eens ben: stel eindelijk eens ecologie boven economie!

  1. Richard (OERsterk)

   Gelukkig zijn we het wel over het laatste punt eens, Willeke. Verder respecteer ik iedere andere mening en perspectief.

 12. Wat ik lees zijn vooral de kritische meningen die nog niet overtuigd zijn van het vaccin, alsof je op zoek was naar het niet werken of vertrouwen hiervan. Er zijn ook onderbouwde stukken te vinden die juist wel positief zijn over dit vaccin. Die had je ook mee kunnen nemen….

  1. Richard (OERsterk)

   Klopt, Peter, die worden al breed in de media uitgemeten. Ik bied graag een gebalanceerd tegengeluid.

 13. Niks mis met gezond eten en óók niet met de stand van de wetenschap.
  1. er wordt al sinds 1985 onderzoek gedaan naar mrna toepassingen.
  https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-grote-belofte-van-de-techniek-achter-de-coronavaccins~b00d2033/
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28754494/
  2. er is al enkele jaren ervaring met rna vaccins (Zika, hondsdolheid, influenza)
  3. een gezonde leefstijl en jeugdige leeftijd beschermt je niet tegen ernstige en blijvende gevolgen van corona. kijktip: https://youtu.be/XGC1CF7MxF8

  1. Richard (OERsterk)

   Klopt, Jettie. Check vooral de nieuwe video in de P.S. die ik net heb toegevoegd. Mijn conclusie: zelf de experts zijn het (nog lang) niet met elkaar eens. Alle goeds!

 14. Dankjewel Richard voor je waardevolle artikelen. Ik lees ze altijd met aandacht en plezier. Ik vind je boodschap mooi. Ieder heeft een vrije keuze. We hoeven de keuzes die een ander maakt niet te veroordelen.

 15. Wat verfrissend om jou reacties te lezen Richard. Menslievend en respectvol naar allerlei visies hierover. Dat kan in deze tijden niet voldoende toegejuicht worden. Soms ben ik bang dat dat misschien op langere termijn één van de meest schadelijke effecten van deze pandemie is, hoe we tegenover elkaar zijn komen te staan. Bruggenbouwers zijn harder nodig dan ooit. Dus dank je.

  1. Richard (OERsterk)

   Eens, Chantal, uiteindelijk hoop ik zeker dat we als mensheid sterker en liever worden, ook door deze pandemie. Alle goeds!

 16. Inge Brunello

  Dank voor de goede wetenschappelijke onderbouwing, vooral de video waar de immunoloog aan het woord was zet aan tot nadenken. Op basis van al hetgene wat u in uw nieuwsbrieven al gebracht hebt, kan ik een veel betere keuze maken, die tegelijkertijd ook veilig voelt.

 17. Hedwig Bijkerk

  Mooi en duidelijk geschreven. Jammer dat een zak snoep minder kost dan een emmer snoeptomaatjes, vlees goedkoper is dan een zak noten en dat de overheid daar niets aan doet. Ik ben bang dat het vaccin niet helpt zoals wordt gehoopt.

  1. Richard (OERsterk)

   Eens, Hedwig, er valt op voedingsgebied nog veel te optimaliseren, om zo ook de maatschappelijke vitaliteit te versterken.

 18. Henk ten Voorfe

  Dit is geen gebalanceerde afweging maar een eenzijdig verhaal waarin alleen bronnen worden gebruikt die op de gevaren wijzen. Ik zie geen enkele verwijzing naar onderzoekresultaten van de verschillende vaccins. Er worden 3 virologen aangehaald die een tegengeluid laten horen. Dat is prima. Ze hebben vast zinvolle aanvullingen. Maar waar is de stem van de duizenden virologen die hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de verschillende vaccins? Ze worden niet genoemd. Onevenwichtig dus.
  Bovendien staat het vol met open deuren zoals: er is nog niet bewezen dat het vaccin over een lange periode veilig is. Hoe zou dat kunnen bij een vaccin dat net klaar is. Open deur dus. De veel genoemde bewering dat er delen van de testfase zijn over geslagen wordt hier weer herhaald. Die bewering is onjuist en al vele malen weerlegd. Er zijn testfase parallel uitgevoerd om tijd te winnen. Dat is wat anders dan testfasen overslaan. Er is bijvoorbeeld maar voor de goedkeuring begonnen met de productie met het risico dat bij afkeuring de hele productie moest worden vernietigd. Risico op eigen kosten.

  1. Richard (OERsterk)

   Dank voor je toevoeging, Henk.

   Klopt, via bijna alle kanalen en media worden we vooral gevoed met experts die alleen de positieve kanten van het coronavaccin belichten. Ik wil vooral een tegengeluid bieden over de relatieve onbekende risico’s die nu nog onvoldoende bekend zijn om vanuit die samenspel dan een beter perspectief te hebben. En hierdoor een betere keuze te kunnen maken, wat die keuze ook is.

  2. Volledig mee eens Henk. Erg gevaarlijk ook. Duizenden virologen zijn het er over eens dat we dit nu de inenting nu de beste keuze is. Het gaat nu om mensenlevens. Verwarring zaaien vanwege je eigen portemonnee (via click bait) in beneden alle peil.

   1. Richard (OERsterk)

    Doel is geen verwarring zaaien, maar ‘de waarheid’ vangen (voor zover die zich laat vangen). Verder vertrouw ik erop dat iedereen zich goed kan inlezen en zijn/haar eigen keuze kan maken.

 19. Al is t eenzijdig, interessanter dan ik vooraf vermoedde en t geeft mij nieuwe inzichten. Dus wat dat betreft is het doel van Richard bij mij bereikt.
  Maar ook hier worden bijwerkingen van het vaccin weer tegenover de mortaliteit van corona geplaatst. Interessantere vraag is wat
  de bijwerkingen zijn van corona op de korte en lange termijn? Ik heb minimaal 20 mensen die besmet zijn geweest hiernaar gevraagd. Ongeveer de helft heeft aan de ziekte klachten overgehouden. Dit varieert van hoofdpijn, moeheid, geen smaak en geur, wattig hoofd, raar gevoel op borst tot hartkloppingen. Dit lijkt mij ook een soort rampje in ontwikkeling. Kunnen we dat ook meenemen in de discussie!?

  1. Richard (OERsterk)

   Eens, Wouter, het is zeer complex en er spelen enorm veel belangen en risico’s. Dank voor je toevoeging.

 20. Beste Henk, je opmerking over het weerleggen van het overslaan van fases is een definitiekwestie. Je geeft aan dat het vaccin is goedgekeurd, maar dat is een halve waarheid. Het gaat om een versnelde procedure en om voorlopige voorwaardelijke goedkeuring. De testresultaten uit fase 3 van het onderzoek zijn ten tijde van het oordeel door het Europees Medisch Agentschap niet gedeponeerd c.q. gepubliceerd. Hieruit zou je kunnen concluderen dat die fase nog niet afgerond is. En wat de open deuren betreft. Het is goed om te benadrukken dat lange termijn effecten nog niet bekend zijn. De algemeen heersende gedachte is nu: We nemen een prikje en kunnen terug naar normaal, zo is mijn aanname. Dat is een vals paradigma en een zeer onwaarschijnlijk scenario.

 21. Heel hartelijk dank voor je goed onderbouwde tekst Richard. Iedere keer als ik de mail van je binnen krijg resoneert dit met alles in mij. Alles komt wat ik nu meemaak onder een vergrootglas. Ik snap er werkelijk niets van dat preventie vanuit de politiek alleen bestaat uit vaccineren. Ik hoor en zie niets over al die preventieve maatregelen die jij zorgvuldig benoemt. Schandelijk, wat mij betreft! Ik ben het vertrouwen in de politiek, mede daardoor, totaal verloren. Het lijkt erop dat Hugo de Jonge zich alleen als vaccin verkoper profileert in plaats van dat hij er alles aan doet om ons met zovele andere preventieve maatregelen, die er ook zijn, te willen beschermen. Ik wil je graag uitnodigen om zo veel en zo vaak mogelijk je stem te laten horen om zo een breed publiek te bereiken. Het mag toch volledig duidelijk zijn dat we een totaal verkeerde weg zijn ingeslagen en dat alles dringend aan verandering toe is. Ik heb dit zelf mogen ervaren door een radicale omslag in voeding. Ik voel me energieker en gezonder dan ooit tevoren! Groot respect voor je Richard!

  1. Richard (OERsterk)

   Vanuit het grotere plaatje is de aarde – en hierdoor de mens – uit balans. Aan de oorzaak van de oorzaak (roofbouw van natuurlijke ecosystemen) wordt helaas niets gedaan, dus dan is het wachten op de volgende pandemie.

 22. Richard, gezonde mensen kunnen het corona virus onschadelijk maken.
  maar hoe weet je of je gezond bent?
  de meeste mensen zijn niet meer gezond tegenwoordig. Dat hoef ik jou niet te vertellen. Kijk maar naar bijv die vetzuurbalans.

  1. Richard (OERsterk)

   Eens, laten we daarom vooral inzetten op het versterken van de weerbaarheid van de Nederlandse bevolking (naast de huidige focus op veiligheid).

 23. svaraj verheul

  ik heb je stuk niet helemaal gelezen, stopte bij je bewering “het coronavaccin is een
  mRNA vaccin.
  dat is slechts gedeeltelijk waar, er zijn vaccins zoals van AstraZeneca die een andere basis hebben.
  het haalt je bewering dat je alleen maar een tegengeluid wilt geven onderuit.
  als dat werkelijk je bedoeling is, bedien je dan niet van misinformatie.

 24. Hoi Richard,

  Wat een mooi artikel! Fijn dit tegenlicht. En ook leuk om na lange tijd weer iets van jou te lezen.
  Jouw boek Oersterk heb ik 8 jaar geleden gelezen. Dit was het eerste boek dat me inspireerde over gezonde voeding en leefstijl! Wat ik me nog afvraag nav jouw tip om te stemmen op die politieke partij. Is die partij voor verplichte COVID vaccinatie (al dan niet door impliciete dwang toe te passen door mensen allerlei vrijheden te ontzeggen die zich niet willen laten vaccineren?) dat kan ik niet vinden op hun website, maar ze spreken wel over ‘niet te veel
  Vrijblijvendheid en duidelijk leiderschap’ dat vind ik een spannende. Ik ben van plan om 17 maart in elk geval te stemmen op een partij die faliekant tegen (impliciet) verplicht vaccineren is (in tegenstelling tot de huidige coalitiepartijen VVD en CDA).

  1. Richard (OERsterk)

   Dank voor je reactie, Hana. Goede vaag mbt het standpunt van NL Beter. Ik heb dit nog niet helemaal helder op dit specifieke punt, maar ik houd dit alles ook zeker in de gaten aankomende maanden. Alle goeds, Richard

 25. Hartelijk dank. Graag zou ik willen weten of je iets kan zeggen wat de effecten/ gevolgen kunnen zijn voor je als iedereen rondom je ( bv. collega’s in de zorg) wel het vaccin nemen, maar jezelf de keuze gemaakt hebt om het niet te doen. Ben je dan minder immuun, meer geneigd om dan juist ziek te worden bv.? Vooral omdat er gesproken wordt over ‘kudde- inmuniteit’. Dank je wel.

  1. Richard (OERsterk)

   Ha Petrie, een sterk immuunsysteem (je valt dan in de ‘laag-risico-groep’) is goed in staat om het coronavirus aan te pakken en op te lossen. Na vaccinatie is het met de huidige inzichten nog steeds een optie dat mensen na vaccinatie nog steeds zelf het virus kunnen verspreiden. En moet kortom aankomende maanden c.q. jaren nog veel duidelijker worden. Blijf in de tussentijd vooral aan je weerbaarheid werken. Alle goeds, Richard

 26. hallo Richard, in sommige artikelen over het coronavaccin wordt verteld dat als je dit neemt je helpt met het stoppen van de verspreiding van het virus. Ben jij dit tegengekomen in je onderzoek en waar? En waarom helpt het dan tegen de verspreiding in het algemeen? Ik kan alleen bedenken dat als je het vaccin neemt, je misschien geen of minder symptomen krijgt en bij minder symptomen kan je het ook minder verspreiden. Verder: welke symptomen geven de meeste virussuitstoot? is dat alleen al een verhoging, of alleen bijv. als je hoest?

  1. Richard (OERsterk)

   Goede zinvolle vragen, Kaatje. Er is alleen op dit moment nog heel veel niet bekend. Alle antwoorden moeten aankomende maanden (of jaren) dus duidelijker gaan worden. Blijf in de tussentijd vooral aan je weerbaarheid werken. Alle goeds, Richard

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Vitaily voor gezonde hart en vaten

Een gezond hart en gezonde bloedvaten zijn steeds belangrijker op hogere leeftijd. Drie van de top vijf doodsoorzaken zijn namelijk

Wel of niet vaccineren? Dit moet je weten

Vandaag, 6 januari 2021, start de corona-vaccinatie. Laat je goed informeren, volg je eigen wijsheid en maak vooral je eigen keuze: wel of niet vaccineren?

Scroll naar top

Nu geen tijd om te lezen?

Ontvang dit artikel in je mailbox (om later rustig te lezen)

Je ontvangt enkel één email van ons met een reminders van dit artikel.

OERsterk.nu draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches